Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Sbor Křesťanské společenství Nymburk

 
Bohoslužba je každou neděli na adrese
Komenského 1254, Nymburk od 10:00.
Všichni jste srdečně zváni.
 
Další akce najdete v kalendáři.
 

 

img_20190317_145501.jpg

Motto pro rok 2019:  

Ach, Panovníku,
kéž je tvé ucho ochotné vyslyšet
modlitbu tvého služebníka i modlitbu tvých služebníků,
kteří usilují žít v bázni tvého jména.

(Nehemjáš 1:11)

Pamatuj na mne, Bože můj, v dobrém, na všechno,
co jsem pro tento lid učinil.  

(Nehemjáš 5:19)

 
Jsme spolu rádi při různých akcích
 

img_20190224_110813.jpg

 
 
img_20190210_105220.jpg
 

img_20190210_105234.jpg

 
 

ohen.jpg

 

img_20180916_122848.jpg

 

CHARITATIVNÍ BAZAR

VĚCI JE MOŽNÉ DONÉST

Věci (čisté oblečení, obuv, hračky, věci do domácnosti)
je možné donést od 25. 2. Po-Pá 7.30-13.00, Čt 17.00-19.00, Ne 10.00-12.00
na adresu Komenského 1254 a uložit do volně dostupné Garáže v objektu.

 

VĚCI SI BUDE MOŽNÉ ZDARMA VYBRAT A ODNÉST
PO -ST 15.4-17.4. mezi 16.00-18.00 tamtéž

 

 

 

NÁMĚTY K PŘÍMLUVNÝM MODLITBÁM NA JEDNOTLIVÉ DNY

PONDĚLÍ: Služba církve ve světě – svědectví víry, naděje a lásky nevěřícím spoluobčanům. Vzdělávání, sociální a lékařská péče o druhé. 

ÚTERÝ: Rodina, škola, zaměstnání – osvědčování víry všude tam, kde působíme (ať už ve škole, práci, v sousedství). Výchova dětí, posilování rodinných svazků.

STŘEDA: Bližní – pomoc těm kolem nás, kteří to potřebují, péče o postižené, nezaměstnané, vězněné, práce se seniory, s alkoholiky, s narkomany, s dětmi, s gamblery, péče v hospicech. 

ČTVRTEK: Společnost – přímluvy za ty, kdo jsou v moci postavení v obcích, krajích, v naší zemi i sousedních zemích, přímluvy za cizince v naší zemi, prosby za překonávání rasové a národnostní nesnášenlivosti.

PÁTEK: Naše církev a společenství – vyznávání selhání a nedostatků, prosby za odpuštění, ochota ke vzájemné službě, duch jednoty Kristova lidu, přímluvy za vedení církve.

SOBOTA: Pohled zpět a pohled vpřed – poděkování za všechny dary Boží milosti, prosby za odpuštění přestupků, přímluvy za Izrael a jeho ochranu, naděje upřená k druhému příchodu Ježíše Krista.

NEDĚLE: Církev/Boží lid – povzbuzení a obnova duchovního života. Vděčnost za Boží odpuštění a naději věčného života. Přímluvy za různé církve a jejich společenství.  

 

 


Administrace