Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vážení hosté, drazí čtenáři stránek Církve Křesťanského společenství Nymburk,

rádi bychom na tomto místě postupně zveřejňovali různé pomůcky a zajímavosti (nejen pro ty, kdo mají rádi Bibli). Pokud budete mít zájem, je možné si zdarma pro vlastní potřebu okopírovat tyto příspěvky. Pokud vám k něčemu dobrému prospějí a vy nám o tom napíšete, určitě nás to potěší!

Výklad Zjevení Janova - 13. Kdo je hoden?

Výklad Zjevení Janova - 12. Na chvále opravdu záleží

Výklad Zjevení Janova - 11. Dvojí vyvolení a přeci jeden Boží lid

Výklad Zjevení Janova - 10. Neustrň, aby druhým z tebe nebylo blivno!

Výklad Zjevení Janova - 9. Sloup, který nese jméno „bratrská náklonnost, vytrvalost a poctivost“

Výklad Zjevení Janova - 8. Naděje umírá poslední

Výklad Zjevení Janova - 7. Druhá šance

Výklad Zjevení Janova - 6. Kdo je tu skutečný Soudce?

Výklad Zjevení Janova - 5. Co znamená být bohatý uprostřed chudoby?

Výklad Zjevení Janova - 4 . Boží sláva zjevená uprostřed zápasů

Výklad Zjevení Janova - 3. Když nám píše bratr

Výklad Zjevení Janova - 2. Čas je blízko

Výklad Zjevní Janova - 1. Úvod

Jak porozumět Bibli? (7.)

Jak porozumět Bibli? (6.)

Jak porozumět Bibli? (5.)

Jak porozumět Bibli? (4.)

Jak porozumět Bibli? (3.)

Jak porozumět Bibli? (2.)

Jak porozumět Bibli? (1.)

Čtrnácté setkání s prorokem - Zacharjáš (II.)

Třinácté setkání s prorokem - Zacharjáš (I.)

Dvanácté setkání s prorokem - Sofonjáš

Jedenácté setkání s prorokem - Ozeáš (II.)

Desáté setkání s prorokem - Ozeáš (I.)

Deváté setkání s prorokem - Nahum

Osmé setkání s prorokem - Micheáš

Sedmé setkání s prorokem - Malachiáš

Šesté setkání s prorokem -Jonáš

Páté setkání s prorokem -Jóel

Čtvrté setkání s prorokem -Ámos

Třetí setkání s prorokem - Ageus

Druhé setkání s prorokem - Abdijáš

První setkání s prorokem - Abakuk

Inspirace k zamyšlení...

Kde rychle najdu, když...

Některá požehnání v Písmu

Rozpis čtení Bible (aneb jak pohodlně přečíst celou Bibli za jeden rok)